Középszintű Érettségi mintafeladat megoldásai

Itt a mintafeladatok megoldásait találod meg.

1. Szimmetria és arányosság

Használt program: Microsoft Word

A szim_arany_forras elnevezésű forrásfájl (a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában) egy hosszabb dokumentum1 már stílusokkal tagolt, de még meg nem formázott változatát tartalmazza. Az ön feladata, hogy az oldal jellemzőinek beállításával (margók, élőfej, élőláb) és a dokumentumban már szereplő Behúzott, Címsor 1, Címsor 2, Címsor 3 és Első stílusok módosításával, valamint a kezdőlap megformálásával alakítsa ki a dokumentum arculatát. A szöveg tartalmát ne módosítsa, egyedi formázást – hacsak a feladat ezt külön nem kéri – ne végezzen!

A dokumentum formázásakor az alábbi színeket alkalmazza:

szín színkód

bézs RGB(230, 210, 190)

bordó RGB(100, 25, 50)

 1)     Nyissa meg a szim_arany_forras forrásállomány és mentse el saját könyvtárába, a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában szim_arany néven!

Fájl -> Megnyitás -> Tallózás -> itt kiválasztom a fájlt: szim_arany_forras.docx -> Megnyitás

Fájl -> Mentés -> Tallózás -> itt kiválasztom a fájlnevet: szim_arany.docx -> Mentés

2)     A lap jobb és bal oldali margóját állítsa 2 cm-esre, felső és alsó margóját hagyja 2,5 cmen.

Elrendezés ->Margók -> Egyéni margó -> itt beállítom az értékeket

3)     Az Behúzott elnevezésű stílust módosítsa: legyen 12 pontos, jól olvasható, talpas betűtípussal (pl. Times New Roman vagy Nimbus Roman) szedett, bordó színű, sorkizárt igazítású szöveg, a bekezdés előtt 0, utána 3 pt térközzel, 108%-os sorközzel, 7 cm-es jobboldali behúzással.

 Kezdőlap -> Behúzott (itt a Stílus nevére kattintok) -> jobb egér gomb: Módosítás

Beállítom az értékeket: betűtípus, betűméret, szín (színkóddal), sorkizárt

Formátum -> Bekezdés -> Behúzás és Térköz fülecske -> itt is beállítom az értékeket: behúzás, térköz, sorköz (Többszörös 1,08)

 4)     Minden címfokozat (Címsor 1, Címsor 2 és Címsor 3) legyen bordó színű, félkövér, talpatlan (például Arial vagy Nimbus Sans) betűtípussal szedett szöveg.

 mindhárom Címsornál ezt kell beállítani:

Kezdőlap -> Címsor1 (itt a Stílus nevére kattintok) -> jobb egér gomb: Módosítás

Beállítom: betűtípus, félkövér, betűszín

 5)     Biztosítsa, hogy az első címfokozat (Címsor 1) kerüljön mindig új oldalra, legyen fehér háttérrel kiemelt, 32 pontos betűméretű; a bekezdés előtt 0 pt, utána 14 pt térközt, és szimpla sorközt állítson be, igazítsa jobbra, de ennek a címfokozatnak ne legyen jobboldali behúzása!

 Kezdőlap -> Címsor1 (itt a Stílus nevére kattintok) -> jobb egér gomb: Módosítás

Beállítom: betűméret, jobbra igazított

Formátum -> Bekezdés -> Szövegbeosztás fülecske -> új oldalra

Formátum -> Bekezdés -> Behúzás és Térköz fülecske -> Beállítom: behúzás, térköz

 6)     A második címfokozat (Címsor 2) legyen 14 pontos betűméretű, alulról a betűk színével megegyező színű, vékony vonallal szegélyezett, jobbra igazított, de jobbról az alapértelmezett szöveggel egyező módon 7 cm-re behúzott. A bekezdés alatt ne legyen térköz, felette 2,8 pt-t állítson be.

 Kezdőlap -> Címsor2 (itt a Stílus nevére kattintok) -> jobb egér gomb: Módosítás

Beállítom: betűméret

Formátum -> Szegély -> beállítom a szegélyt

Formátum -> Bekezdés -> Behúzás és Térköz fülecske -> Beállítom: behúzás, térköz

 7)     A harmadik címfokozat (Címsor 3) balra igazított, 12 pontos méretű legyen, előtte állítson be 56 pt térközt.

 Kezdőlap -> Címsor3 (itt a Stílus nevére kattintok) -> jobb egér gomb: Módosítás

Beállítom: betűméret, igazítás

Formátum -> Bekezdés -> Behúzás és Térköz fülecske -> Beállítom: térköz

 8)     A kezdőlapot a következők szerint alakítsa ki:

a)     Az első bekezdést követő térközt állítsa 6 cm-re, majd alatta a megadott négy szót egy-egy cellában elhelyezve hozzon létre a szedéstükör teljes szélességében egy 2×2- es, 5 cm sormagasságú, vékony, bordó szegélyű táblázatot, melynek bal-felső és jobb-alsó cellája a szegéllyel megegyező színnel, másik két cellája bézs színnel kitöltött. A cellák betűszíne a bordó cellákban bézs, a bézs színű cellákban bordó  legyen. A cellák belső margóját állítsa 3 milliméteresre.

 Első bekezdés végére kattintok -> jobb egér gomb -> Bekezdés -> beállítom a térközt

kijelölöm a négy szót -> Beszúrás menüpont -> Táblázat -> Szövegből táblázat -> 2 sor, 2 oszlop

kijelölöm a teljes táblázatot

Táblázateszközök részen Elrendezés menüpont -> itt beállítom a sormagasságot, cellamargókat

még mindig ki van jelölve a teljes táblázat

Táblázateszközök részen Tervezés menüpont -> itt beállítom a szegélyeket

Egyesével kijelölöm a cellákat

Táblázateszközök részen Tervezés menüpont -> itt beállítom a háttérszíneket (Árnyékolás)

Kezdőlap menüpont -> itt beállítom a betűszíneket

b)     A táblázat szövegei legyenek egységesen 32 pont méretűek és félkövérek, a bordó hátterű cellák szövegei a címsorokkal egyező betűtípusúak, míg a bézs hátterűek esetén válasszon valamilyen kézírást utánzó betűtípust! Az első sor cellái vízszintesen legyenek balra, a második sor cellái pedig jobbra igazítva; az első oszlop cellái legyenek függőlegesen felülre, a második oszlop cellái pedig alulra igazítva!

 Kijelölöm azt a cellát, amit szerkeszteni szeretnék

Kezdőlap menüpont -> itt beállítom: betűméret, betűtípus, jobbra igazítás

Táblázateszközök részen Elrendezés menüpont -> itt beállítom: igazítások

 c)     Az oldalt lássa el bordó színű, vastag szegéllyel, vagy szúrjon be középre igazított, megfelelő méretű és szegélyezésű, kitöltés nélküli téglalapot. Az így kialakított szegély és a táblázat szegélye érjen össze!

 Tervezés -> Oldalszegély -> beállítom az oldalszegélyt

9)     Az első oldal kivételével az élőlábba helyezzen el egy 6,7 cm széles, 18 cm magas, szegély nélküli, bézs színű téglalapot vízszintesen középre, függőlegesen a lap alsó széléhez igazítva, a szöveg mögé elhelyezve; továbbá szúrjon be vízszintesen középre igazítva oldalszámot és szegélyezze vékony bordó vonallal felülről az élőlábat.

 Beszúrás -> Élőláb -> Élőláb szerkesztése

most bent vagyok az Élőlábban

Élőfej és Élőlábeszközök: Tervezés menüpont -> Első oldaltól eltérő (bepipálom)

Beszúrás menüpont -> Alakzatok -> Téglalap -> középre rajzolok egy téglalapot

rákattintok a téglalapra

Rajzeszközök: Formátum menüpont -> itt beállítom: magasság, szélesség, kitöltés, körvonal, szöveg mögé (Hátrébb küldés), középre igazítás (Igazítás)

az Élőláb közepére kattintok

Beszúrás menüpont -> Oldalszám -> Jelenlegi pozíció -> Egyszerű szám

Kezdőlap -> Szegélyek -> itt beállítom a felső szegélyt

10)     Az első oldal kivételével legyen minden oldalnak azonos élőfeje. Az élőfejbe szúrjon be egy 6,7 cm széles, 18 cm magas, szegély nélküli, bordó kitöltésű téglalapot a margóhoz jobbra és az oldal felső széléhez igazítva, a szöveg mögé helyezve.

 Beszúrás -> Élőfej -> Élőfej szerkesztése

most bent vagyok az Élőfejben

Élőfej és Élőlábeszközök: Tervezés menüpont -> Első oldaltól eltérő (bepipálom)

Beszúrás menüpont -> Alakzatok -> Téglalap -> középre rajzolok egy téglalapot

rákattintok a téglalapra

Rajzeszközök: Formátum menüpont -> itt beállítom: magasság, szélesség, kitöltés, körvonal, szöveg mögé (Hátrébb küldés), középre igazítás (Igazítás)

 11)     A fejezetek első bekezdése minden esetben egy külön stílushoz van rendelve (Első). Formázza meg ezt a stílust: legyen dőlt, középre zárt, balról 10,5 cm, jobbról 0,2 cm behúzás, a betű színe pedig legyen bézs.

 Kezdőlap -> Első  (itt a Stílus nevére kattintok) -> jobb egér gomb: Módosítás

Beállítom: dőlt, középre igazított, betűszín

Formátum -> Bekezdés -> Behúzás és Térköz fülecske -> Beállítom: behúzás, térköz

12)     A Képversek fejezetben található vers betűtípusát módosítsa valamilyen monospace, azaz egyenlő szélességű típusra (például Courier vagy Nimbus Mono), igazítsa balra a szöveget, s ha szükséges változtassa meg a betűméretet, hogy ne törjön meg a vers képe. Biztosítsa, hogy a vers egésze egy oldalra kerüljön!

 kijelölöm a képverset

Kezdőlap -> itt beállítom: betűtípus, balra igazítás, betűméret